De inhoud van deze website, nieuwsbrieven en andere uitingen van Goossens wonen & slapen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en nieuwsbrieven besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Foutjes maken is immers menselijk. 

Als de op Goossens wonen & slapen website verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Goossens wonen & slapen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goossens wonen & slapen is het de gebruiker van deze website niet toegestaan inhoudelijke informatie en beeldmateriaal te gebruiken.