Privacy statement

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, privé- of zakenadres en e-mailadres nodig zullen hebben. We hebben deze nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres en om offertes, brochures en gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door Goossens wonen & slapen worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wij stellen je hierbij in kennis van het feit dat je het recht hebt de over jou geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien je dit recht wenst uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar [email protected].

Bekijk hier het Extern PrivacybeleidJouw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.